آزمون‌های عملی


برای وارد شدن به CMS از نام‌کاربری و رمزعبور همینجا استفاده کنید.
پس از ورود به CMS به Communication توجه کنید.
در هنگام ثبت نام، نام و نام‌خانوادگی خود را به انگلیسی وارد کنید.
تا پایان هر آزمون برای ثبت نام فرصت دارید.